Aktuality

 
novější aktuality »

22. prosince 2021

Vyšla Živa 6/2021

Číslo Živy 6/2021 vyšlo ve čtvrtek 16. prosince. Přináší mimo jiné blok článků k 30. výročí národního parku Šumava, představující aktuální situaci a výsledky dlouhodobých výzkumů. Můžete se vydat na geologickou a paleontologickou exkurzi do okolí Jičína nebo botanickou vycházku podél Tiché Orlice v rámci rubriky K výuce, problematika minerálních živin zakončuje desátým dílem seriál Živá půda, seznámíte se s vodnářkovitými, rozmnožováním krytosemenných rostlin i dalšími tématy.

https://ziva.avcr.cz/2021-6/

1. prosince 2021

Výstava: Fauna České republiky na plakátech

Srdečně vás zveme na výstavu Fauna České republiky na plakátech.

Výstavu si můžete prohlédnout v prosinci 2021 v Literární kavárně v 1. patře knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1.

Více

10. listopadu 2021

Otevřená věda AV ČR – stáže pro středoškoláky

Otevřená věda nabízí stáže studentům středních škol, kteří si chtějí zkusit práci výzkumníka. Akademie věd ČR vypsala nové stáže, z nichž si studenti mohou vybírat po celý listopad. Na výběr jsou projekty z nejrůznějších oborů. Blíže na www.otevrenaveda.cz/cs/staze-pro-studenty/bud-hrdinou-sve-doby/

Více

25. října 2021

Nabídka – čísla Živy z let 1967–1973

Nabízíme jednotlivá čísla Živy z let 1967 (4, 5, 6), 1968 (1, 2, 6), 1969 (1, 2, 3), 1970 (4, 5, 6), 1973 (1, 2, 3) a kompletní ročníky 1971 a 1972. Cena dohodou (symbolická). Máte-li zájem, kontaktujte pana L. Koníře na e-mailové adrese slavek.konir@seznam.cz. Preferování budou zájemci, kteří si odeberou všechny nabízené výtisky.

14. října 2021

Vychází monotematické číslo - Živa 5/2021

Nové číslo Živy 5/2021 – monotematické číslo, vychází ve čtvrtek 14. října. Vymírání organismů provázejí život na Zemi od jeho samého počátku. Probíhala s různou intenzitou v dávné i nedávné minulosti, probíhají v současnosti a ani budoucnost na tom nebude jinak. Jsou přirozeným a důležitým regulačním i akceleračním procesem v evoluci globálního ekosystému. V této Živě přinášíme nové pohledy na extinkce v současnosti i geologické historii. Velkou pětku doplňují informace o méně známých událostech, aktuálním se stává tzv. šesté vymírání. Mementem jsou taxony přímo vyhubené člověkem. Ale nakonec ani člověk tu nemá permanentku a určitá varování již přicházejí. Jediná pandemie změnila lidstvo a jeho etologii za pouhých několik měsíců. Další, člověkem rozšiřovaná infekční onemocnění, pak decimují celé skupiny volně žijících organismů.

12. srpna 2021

Vychází Živa 4/2021

Nové číslo Živy 4/2021 vychází ve čtvrtek 12. srpna. Čeká na vás poslední díl o mikroskopických houbách na poštovních známkách, dozvíte se o novém pohledu na nejstarší anatomicky modení Evropany, exkurze vás tentokrát zavede za ptáky Třeboňska, dočtete se o bakteriích podporujících růst rostlin nebo o lišejnících v NPR Boubínský prales a dalších tématech.

17. června 2021

Vychází Živa 3/2021

Nové číslo Živy 3/2021 vychází ve čtvrtek 17. června. Čeká na vás další díl o mikroskopických houbách na poštovních známkách, podíváte se za hmyzem na jižní Moravu, dočtete se o válce proti opuncii nebo o zajímavých šurpkovitých meších a dalších tématech.

26. května 2021

Rozkvetlé Kapsko – výstava se Živou

Srdečně vás zveme na výstavu Radky a Jana Sudových Za jedinečnou květenou jižní Afriky: Rozkvetlé Kapsko. Od 15. května do 30. června 2021 v Literární kavárně v 1. patře knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1.

Více

27. dubna 2021

Učená společnost ČR zve ke sledování on-line diskuze na téma Krize biodiverzity

Učená společnost ČR zve ke sledování on-line diskuze na téma Krize biodiverzity. Živé vysílání bude probíhat v úterý 27. 4. od 16 hodin na YouTube z Mendelova refektáře v Brně: http://biodiverzita.jdem.cz

Více

19. dubna 2021

Vychází Živa 2/2021

Nové číslo Živy 2/2021 vyšlo ve čtvrtek 15. dubna. Kromě pokračování seriálů přináší např. článek k tématu boje proti infekčním chorobám a několik příspěvků o budoucnosti našich lesů, pro pedagogy exkurzi do Českého krasu. https://ziva.avcr.cz/2021-2/

 
novější aktuality »

Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Číslo Živy 6/2021 vyšlo ve čtvrtek 16. prosince. Přináší mimo jiné blok článků k 30. výročí národního parku Šumava, představující aktuální situaci a výsledky dlouhodobých výzkumů. Můžete se vydat na geologickou a paleontologickou exkurzi do okolí Jičína nebo botanickou vycházku podél Tiché Orlice v rámci rubriky K výuce, problematika minerálních živin zakončuje desátým dílem seriál Živá půda, seznámíte se s vodnářkovitými, rozmnožováním krytosemenných rostlin i dalšími tématy.

https://ziva.avcr.cz/2021-6/

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.