Bioblitz Biosmršť je třídenní (víkendová) výzkumná akce pořádaná v České republice od roku 2022. Hlavním cílem je sběr dat o rozšíření cílových nepůvodních druhů rostlin a živočichů za pomoci dobrovolníků z řad široké veřejnosti. Výsledky tohoto projektu občanské vědy lze využít např. v praktické ochraně přírody.

K dalšímu čtení v Živě

Aplikace iNaturalist: závislost na pozorování přírody (2023, 3)

Občanská věda – bez systémové podpory, silou jednotlivců (2024, 1)

Projekt Evropské občanské vědy (2024, 1)

Více na www.biosmrst.cz

Děkujeme všem občanským vědcům, kteří se do předchozích ročníků akce Biosmršť zapojili, a přispěli tak k rozšíření znalostí o výskytu sledovaných nepůvodních druhů rostlin i živočichů v České republice. Budeme moc rádi, když se zapojíte i letos! Přejeme vám spoustu dalších zajímavých pozorování a těšíme se na spolupráci i v tomto roce.

Internetové odkazy

Projekty občanské vědy City Nature Challenge www.citynaturechallenge.cz a NAJDI.JE www.najdije.cz

Portál www.inaturalist.org

Databáze české flóry a vegetace Pladias https://pladias.cz/

Mezinárodní encyklopedie rostlin, hubživočichů Biolib www.biolib.cz

Mezinárodní databáze Global Biodiversity Information Facility (GBIF) www.gbif.org

Fotografický atlas ČR www.fotoatlas-rostlin.cz

Citovaná a použitá literatura

CALTOVÁ, Petra, et al. Občanská věda: její význam a motivace účastníků v návaznosti na projekt City Nature Challenge. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 2020, 189.

CALTOVÁ, Petra. Aplikace iNaturalist: závislost na pozorování přírody. Živa, 2023.3: CV–CVI.

ROY, Helen, et al. Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on Invasive Alien Species and their Control. IPBES Invasive Alien Species Assessment, 2023, 1-56.

JARIĆ, Ivan, et al. The role of species charisma in biological invasions. Frontiers in Ecology and the Environment, 2020, 18.6: 345-353.

CALTOVÁ, Petra a MACEK, Ivo. City Nature Challenge. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. Praha: Národní muzeum, 2019, 188(1), 163–166. DOI: https://doi.org/10.2478/jnmpnhs-2019-0010.

PYŠEK, Petr. Historie, definice, hypotézy a budoucnost biologických invazí. Živa, 2018.5: 210–213.

PYŠEK, Petr, et al. Catalogue of alien plants of the Czech Republic (3rd edition): species richness, status, distributions, habitats, regional invasion levels, introduction pathways and impacts. Preslia 2022, 94: 447–577.

The Biosmršť bioblitz is a three-day (week­end) research event organised in the Czech Republic since 2022. The main aim is to collect data on the distribution of target non-native plants and animals with the help of public volunteers. The results of this citizen science project can be used, for instance, in practical nature conservation.