Science Café Jihlava: Martin Škorpík: Kam směřují naše lesy?

Většina lidí vnímá lesy jako základní přírodní hodnotu. Podstatnou část plochy našich lesů ale tvoří jakési plantáže na dřevo, u nichž jde především o maximalizaci zisku. Les však podléhá přírodním zákonitostem, výkyvům klimatu, je limitován biotopu v něm žijící. Náš host na základě svých dlouholetých profesionálních zkušeností s ochranou přírody a krajiny poukáže na některé přírodní aspekty lesa, na jeho nepříliš známé podoby a možnosti ochrany druhů, které jej obývají.


Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55 od 18.00

Datum konání: 12. listopadu 2019


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

V pondělí 11. listopadu začíná Týden vědy a techniky Akademie věd ČR 2019 s podtitulem Věda, svoboda, odpovědnost. Hlavním tématem budou globální hrozby, jako jsou klimatické změny nebo přírodní katastrofy, o víkendu program doplní téma 30. výročí sametové revoluce.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.