Rudolphovy kvartérní semináře PřF UK

Rudolphovy kvartérní semináře – Rudolphova laboratoř pro paleoekologii, katedra botaniky PřF Univerzity Karlovy

doc. Jakub Sakala (PřF UK): Rozdíly mezi kvartérní a před-kvartérní paleobotanikou na několika příkladech fosilních dřev z oblasti středních a severozápadních Čech

Seminář se koná v pondělí 18. listopadu od 15:40 do 17:10, Benátská 2, Praha 2 (BB, seminárium, 2. patro)

Datum konání: 18. listopadu 2019


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

V pondělí 11. listopadu začíná Týden vědy a techniky Akademie věd ČR 2019 s podtitulem Věda, svoboda, odpovědnost. Hlavním tématem budou globální hrozby, jako jsou klimatické změny nebo přírodní katastrofy, o víkendu program doplní téma 30. výročí sametové revoluce.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.